Vďaka čomu je dobrá pálenka?

Iste sme sa už všetci stretli s pojmami dobrá alebo zlá pálenka. Príležitostní konzumenti už pri prvom stretnutí sa s destilátom cítia, s akou kvalitou majú dočinenia. Napriek tomu laici, ktorí sa s pálenkou stretávajú len občas, pravdepodobne nevedia, či držia v ruke prvotriedny alebo destilát podradnej akosti. Nuž, všetko závisí najmä od procesu výroby a samozrejme od daných surovín. V rámci procesu výroby pálenky existuje viac krokov, ktoré ak  sa vymknú spod kontroly,  zapríčinia pokles kvality.

Na čo teda dbať, aby destilát bol kvalitný?

  • Prvý a zároveň najdôležitejší moment je použitie kvalitných surovín. Predovšetkým ide o arómu daného ovocia, preto je aj podstatný ich pôvod a akosť úrody. Kľúčovým momentom je ďalej výber dostatočne zrelých surovín, ktoré tvoria základ k finálnej úspešnosti.
  • Treba dbať aj na načasovanie – oberané ovocie sa musí včas spracovať. Ak sa v tomto procese dostaneme k bodu, že nám suroviny začnú hniť, plesnivieť a okysličovať sa, dopracujeme sa ku chuťovo nepríjemnému destilátu. V tejto fáze je potrebné odstrániť cudzie látky, aby sa náhodou nedostali do destilátu.
  • V samotnom procese kvasenia je tiež možnosť pochybenia. Tu je potrebné zabezpečiť jednotnú, konštantnú teplotu kvasenia. Nezabezpečenie ideálnej teploty je škodlivé. Pri nadmernom teple sa samotné kvasenie zrýchli, dostaneme sa k strate arómy a chutí. V opačnom prípade, ak teplota je nízka, kvasenie sa úplne zastaví, kvasinky odumrú.
  • Ďalším krokom je adekvátne skladovanie samotnej ovocnej brečky. Ak sú podmienky neoptimálne, kvalita klesá ďalej. Po fermentácii je potrebné ju udržiavať na nízkej teplote čo najkratšiu dobu.
  • Proces destilácie je ďalšou etapou, počas ktorej viacerí pochybia, a to pri oddelení úkvapu a dokvapu od jadra. Keď sa oddelí primálo ale aj priveľa, výsledok je nekonzumovateľný. Pri procese dokvapu je treba tiež zvýšená pozornosť, pretože sa môže stať, že vyrobíme neakostný destilát.

Ako je  znázornené, to, k akému finálnemu výsledku sa dopracujeme, je ovplyvnené dlhotrvajúcim procesom tvoreným na seba sa nadväzujúcimi malými krokmi. V prípade odborníkov sa však nemôže stať, aby sa do procesu výroby vstúpili chybné faktory, takže je zaručený výsledný bod, skvostný destilát.