Dovoz a distribúcia páleniek Szicsek
Prémium
Odležané pálenky
Medové pálenky
Dovoz a distribúcia páleniek Szicsek
Prémium
Odležané pálenky
Medové pálenky
szicsek_reklamanyag_001

„Törkölypárlat”

(destilát z výliskov hroznových bobúľ) alebo „Törköly“ (terkelica) je taký alkoholický nápoj:

ktorý kvasili a destilovali z výliskov hroznových bobúľ buď vodnou parou, alebo po pridaní vody. K výliskom hroznových bobúľ je možné pridať aj vínny kal v pomere 25 kg/100 kg množstva vylisovaných bobúľ v prípade, ak množstvo alkoholu vznikajúceho z vínneho kalu nepresahuje 35% (V/V, objemové percento) obsahu alkoholu finálneho výrobku obsah alkoholu destilátu môže byť maximálne 86 % (V/V); druhotná destilácia na rovnaký obsah alkoholu je povolená ktorého obsah prchavých látok je aspoň 140 g/hl vzťahujúc sa na stopercentný alkohol a maximálny obsah metylalkoholu je 1 000 g/hl vzťahujúc sa na stopercentný alkohol.

szicsek_reklamanyag_004

„Gyümölcspárlat“

(ovocný destilát) je taký alkoholický nápoj:

ktorý produkujú výlučne z čerstvého vykôstkovaného ovocia, alebo ovocia bez kôstky,  alebo z muštu ovocia, alkoholovým kvasením a destiláciou.
ktorý je potrebné destilovať na maximálny obsah alkoholu 86 % (V/V), aby aróma a chuť   ovocia sa uchovala v destiláte ktorého obsah prchavých látok je aspoň 200 g/hl vzťahujúc sa na stopercentný alkohol ktorého maximálny obsah metylalkoholu je 1 000 g/hl vzťahujúc sa na stopercentný  alkohol
v destiláte kôstkovitých obsah kyanovodíka je maximálne 10 g/hl vzťahujúc sa na sto   percentný alkohol.

Szicsek molino 600x250cm

„Vilmos”

Meno (Williams) je možné použiť iba v názve toho destilátu z hrušiek, ktorý bol vyrobený výlučne z hrušiek druhu Williams.

„Kisüsti pálinka“ (domáca, gazdovská pálenka) má tá terkelica a ovocný destilát, ktorá bola zhotovená dvojstupňovou destiláciou v destilačnom zariadení s maximálnym objemom 1 000 litrov, ktoré obsahuje aj medenú plochu.

„Érlelt pálinka“ (vyzretá pálenka) má tá terkelica a ovocný destilát, ktorú nechali dozrieť aspoň 6 mesiacov v drevenom sude objemu menšieho ako 1 000 litrov, alebo aspoň 12 mesiacov v drevenom sude objemu 1 000 litrov alebo väčšieho.

Referencie

DOLNOZEMSKÁ KRČMA

Pivovar KOMIN

Hotel Encian

Hotel Daro

Brasserie LaMarine

Penzión Bella