O pálinkách

Nápoje definované uvedeným spôsobom je potrebné označiť ako „párlat” (destilát), a uviesť k tomu aj ovocie, z ktorého boli pripravené, napríklad: „Cseresznyepárlat“ (destilát z čerešní) alebo kirsch, „Szilvapárlat“ (destilát zo sliviek) alebo slivovitz, destilát z mirabeliek, z broskýň, z jabĺk, z hrušiek, z marhúľ, z fíg, z citrusu, z hrozna alebo destilát z iného ovocia.

Môže sa tiež pomenovať ako „víz“ (voda) s uvedením názvu ovocia. Názov „párlat” (destilát) môže nahradiť aj meno „pálinka” (pálenka), ale výlučne v názve alkoholických nápojov vyrobených v Maďarsku.

Keď destilácia bola uskutočnená z dvoch alebo z viacerého druhu ovocia spolu, produkt musí mať názov „Vegyes gyümölcspárlat” (destilát z miešaného ovocia). Uvedené meno je možné nahradiť s názvom každého jedného použitého ovocia vzostupne podľa použitého množstva. Názov „Kisüsti pálinka“ (domáca, gazdovská pálenka) má tá terkelica a ovocný destilát, ktorá bola zhotovená dvojstupňovou destiláciou v destilačnom zariadení s maximálnym objemom 1 000 litrov, ktoré obsahuje aj medenú plochu. Názov „Érlelt pálinka“ (vyzretá pálenka) má tá terkelica a ovocný destilát, ktorú nechali dozrieť aspoň 6 mesiacov v drevenom sude objemu menšieho ako 1 000 litrov, alebo aspoň 12 mesiacov v drevenom sude objemu 1 000 litrov alebo väčšieho.

Názov „Ó pálinka“ (starina, stará pálenka) má tá terkelica a ovocný destilát, ktorú nechali dozrieť aspoň 1 rok v drevenom sude objemu menšieho ako 1 000 litrov, alebo aspoň 2 roky v drevenom sude objemu 1 000 litrov alebo väčšieho. Názov „Gyümölcságyon érlelt pálinka“ (pálenka dozretá s ovocím) alebo „Ágyaspálinka“ (odležaná pálenka) má ten ovocný destilát, ktorého nechali vyzrieť spolu s ovocím aspoň 3 mesiace. Ovocie môže byť rovnakého druhu ako destilát, resp. môže obsahovať ovocie rôzneho druhu. Na 100 litrov destilátu je potrebné použiť aspoň 10 kg zrelého, kvalitného ovocia. Nádoba na dozrievanie môže byť vyrobená z akéhokoľvek materiálu vhodného na skladovanie potravín. K vyhotoveniu „Pálinka” (pálenky) je možné použiť výlisky z hroznových bobúľ a výlisky bobúľ z neskorého zberu, ušľachtilé a plané ovocie, urodené a pestované výlučne v Maďarsku.

Pomenovania „Pálinka” (pálenka) môže mať iba ten destilát z výliskov hroznových bobúľ a ovocný destilát, ktorý kvasili, destilovali, nechali dozrieť a plnili v Maďarsku. Pravidlá pre pomenovanie a výrobu pálenky je potrebné aplikovať aj v prípade produktov zhotovených na vývoz do nečlenských štátov Európskej Únie. Výrobu a distribúciu alkoholických nápojov v členských štátoch Európskej Únie upravuje nariadenie 1576/89/EHS a ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce nariadenia. Spomínané základné nariadenie v prípade troch produktov stanovilo špeciálne pomenovanie, ktoré je možné používať iba na produkt vyrobený v jednom určitom štáte: Korn – obilný destilát vyhotovený v Nemecku, Grappa – destilát z výliskov hroznových bobúľ vyrobený v Taliansku, Ouzo – alkoholický nápoj s ochutením anízu vyrobený v Grécku. Na základe toho Maďarsko dostalo právo aby názov „Törkölypálinka” (terkelica) bolo možné používať výlučne na destilát z výliskov bobúľ vyhotovený v Maďarsku, názov „Gyümölcspálinka” (ovocná pálenka) výlučne na ovocný destilát vyrobený v Maďarsku, respektíve ešte „Barackpálinka“ (barackovica) na destilát z marhúľ zhotovený v štyroch provinciách Rakúska.